Waalwijkse weekmarkt naar Raadhuisplein, ja of nee? (07-02-2019)

De raad hoort op 14 februari graag uw standpunt.

Vindt u dat de weekmarkt moet verhuizen? Het gereedmaken van het Raadhuisplein om de weekmarkt te huisvesten kost de gemeente 140.000,-- Euro. De weekmarkt vindt op dit moment elke woensdagmiddag plaats op het parkeerterrein De Els-zuid. Verplaatsing naar het Raadhuisplein heeft een gunstig effect op de levendigheid in het hart van het centrum. Maar weegt deze investering op tegen dit voordeel?

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de discussie hierover op 14 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Waalwijk.

Wilt u meepraten? U kunt zich op deze dag tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie, telefoon: (0416) 683445, mail: griffie@waalwijk.nl.Als u alleen wilt meeluisteren, dan hoeft u zich niet vooraf aan te melden. 

Het raadsvoorstel over dit onderwerp vindt u op https://waalwijk.notubiz.nl/ , op de kalender klikt u vervolgens op het Forum van 14 februari.