Waalwijk zet in op verstedelijking: van dorps naar stads (17-06-2021)

Gedeputeerde Erik Ronnes en wethouder Eric Daandels over de verstedelijkingsopgave.

Er is een tekort aan woningen en een tekort aan de juiste woningen in Waalwijk. Jonge gezinnen zouden graag in hun omgeving willen blijven maar kunnen niet terecht in een gezinswoning. Sommige ouderen zouden graag kleiner en gelijkvloers willen wonen in hun vertrouwde omgeving. En dan zijn er jongeren en hoger opgeleiden die een meer stedelijke woonmilieu aantrekkelijk vinden en nu in grote aantallen verhuizen naar de grote steden in de buurt.

In een notendop de uitdaging waar Waalwijk aan werkt. Het college wil de woningbouw versnellen. Voor de jongeren en hoger opgeleiden wil de gemeente rondom het centrum van Waalwijk een nieuw meer stedelijke woonmilieu creëren. Zo kan Waalwijk deze doelgroep beter behouden én aantrekken. De ambities en complexiteit van de plannen zijn besproken tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Ronnes van Wonen en Ruimte aan Waalwijk. Samen met wethouder Daandels bezochten ze enkele locaties rondom de binnenstad. 

Wethouder wonen Eric Daandels: “We willen veel extra woningen bouwen. We willen groeien omdat onze bedrijven groeien en steeds moeilijker de vacatures kunnen invullen. We willen groeien omdat we ons voorzieningenniveau anders niet op peil kunnen houden. We willen groeien om onze dienstverlening aan inwoners betaalbaar te houden. Om de toekomstige welzijn en welvaart voor onze inwoners te behouden zullen we dus een schaalsprong moeten maken: groeien in omvang en veranderen in samenstelling door jongeren en hoger opgeleiden te behouden én aan te trekken.

Om deze schaalsprong te maken hebben we toestemming nodig van het rijk. We lobbyen daarom actief via de stedelijke regio’s Breda-Tilburg en ’s-Hertogenbosch, de provincie Brabant richting de nationale overheid. We zorgen er voor dat ons aanbod in lijn is met de provinciale en landelijke verstedelijkingsstrategie. Dat betekent verdichten door te bouwen binnen het centrum van de stad, een middelhoge bebouwing en het verbeteren van onze bereikbaarheid via het openbaar vervoer.”

“We zien de enorme opgaven waar steden als Waalwijk voor staan”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “In heel Brabant hebben we de komende 10 jaar 120.000 woningen nodig. De provincie zet daarom veel instrumenten in om versnelling van de woningbouw mogelijk te maken. Zo komen we voor de zomer nog met de regeling Flexpool. Daarmee kunnen we gemeenten met geld, deels afkomstig van het rijk, ondersteunen om meer werk aan het bureau te doen én we bieden als provincie onze expertise aan om processen te versnellen.”