Waalwijk werkt aan groen (15-11-2017)

Klein groenonderhoud

Groenreconstructies

Vanaf half november tot eind maart passen we diverse groenstroken aan in Landgoed Driessen, Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik. We verwijderen bijvoorbeeld hagen, vullen kale plekken in plantvakken op en zaaien op verschillende locaties nieuwe plantjes of gras in. De werkzaamheden geven nauwelijks tot geen overlast. Waar we van plan zijn aan de slag te gaan, vindt u in het document onderaan de pagina.

Overlast hondenpoep

Wanneer we gras inzaaien in een plantsoen waar nu planten staan, maken inwoners zich zorgen over overlast van hondenpoep. Hondenbezitters zijn in onze gemeente verplicht om dit overal in de bebouwde kom op te ruimen. Dus ook op het gras. Melding doen over hondenpoep? Dat kan via waalwijk.nl/melding of via 0416- 683 456. Als u een melding doet, kunnen wij gericht controleren.

Vragen

Heeft u vragen over de groenreconstructies? Bel dan naar 0416- 683 456 en vraag naar Roy Lemmens (Landgoed Driessen, Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk-Zuid) of Mari Bruijstens (Waalwijk-Noord).

Meerjarenplan

De gemeente Waalwijk stelde in het verleden een meerjarenplanning vast voor diverse, kleinschalige groenreconstructies. Jaarlijks kijken we naar het beschikbare budget en welke locaties we kunnen aanpakken in de gemeente Waalwijk én binnen het budget passen. De locaties prioriteren we op veiligheid, beheer, overlast en omgeving.