Waalwijk vraagt inwoners mee te denken over groen (02-01-2017)

Gemeente werkt aan nieuw Groenstructuurplan

Wat vinden Waalwijkers belangrijk als het om het behoud van groen in de gemeente gaat? Dat wil de gemeente graag weten. Waalwijk werkt namelijk aan een nieuw Groenstructuurplan. Daarin beschrijft de gemeente het belangrijkste groen. Het gaat hier nog niet om concrete maatregelen voor onderhoud en inrichting van het groen, maar het plan vormt wel de basis. Daarvoor wordt een Groene Agenda opgesteld.

Wie wil, kan het Groenstructuurplan tussen 2 januari en 11 februari 2017 lezen in de hal van het stadhuis. Daar ligt het ter inzage. Ook staat het plan onderaan deze pagina. Inwoners kunnen hun mening (zienswijze indienen) geven over het Groenstructuurplan, dit kan in de periode waarin het Groenstructuurplan ter inzage ligt.

De gemeente is benieuwd hoe belangrijk inwoners en ondernemers groen vinden in de buurt van huis of werk. Kunnen we toe met minder groen of moet er juist meer komen? Of wel: Wat moet Waalwijk doen met groen? Inwoners en ondernemers kunnen hun mening hierover mailen naar: info@waalwijk.nl

Die input is van belang omdat het Groenstructuurplan de basis vormt voor de ambities en plannen met de inrichting van het groen in de gemeente. Daarbij gaat het om ‘blijvend’ groen zoals bomen, op plekken waar veel mensen er gebruik van maken langs bijvoorbeeld de hoofdwegen en in parken. Dit noemt de gemeente de groene hoofdstructuur. Het gaat hier nog niet om concrete maatregelen voor onderhoud en inrichting van het groen. Daarvoor wordt een Groene Agenda opgesteld.

Groenstructuurplan
Het huidige Groenstructuurplan is in 2007 gemaakt en is verouderd omdat er onder andere nieuwe straten en hele wijken zijn bijgekomen. De gemeente gebruikt het Groenstructuurplan om te kijken of plannen passen bij het groen houden van de gemeente. Ook als iemand een kapaanvraag doet voor een boom van de gemeente, groen wil adopteren of snippergroen wil kopen speelt het plan een rol.

Want groen in de gemeente is belangrijk. Het zorgt dat mensen fijner wonen, het heeft een positieve invloed op de gezondheid en is goed voor de natuur en het milieu. Zo houdt groen overtollig regenwater vast waardoor we minder last hebben van wateroverlast of droogte.

Groene Agenda
De gemeenteraad stemt uiteindelijk over het Groenstructuurplan. Daarna stelt de gemeente samen met inwoners een Groene Agenda op. Deze agenda gaat over ál het groen in de gemeente Waalwijk. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en deel te nemen aan het opstellen van de agenda.

Documenten: