Waalwijk tekent voor waardevolle natuur Westelijke Langstraat (14-07-2017)

Langer kunnen genieten van het unieke en waardevolle landschap van de Westelijke Langstraat. Om dat te bereiken, tekenden de gemeente Waalwijk, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant donderdag 13 juli een samenwerkings- overeenkomst in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

In de overeenkomst staan afspraken om de natuur en cultuurhistorische kenmerken van dit gebied te behouden en ontwikkelen. Deze afspraken zijn nodig omdat de natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door stikstofuitstoot veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie, verkeer en vervoer. Stikstof is schadelijk voor de unieke plant- en diersoorten, zoals zeldzame soorten Zegge en de ijsvogel, die voorkomen in dit gebied.

Met de ondertekening van de overeenkomst stemmen de partijen in om zich samen in te zetten voor een Westelijke Langstraat waar ook de toekomstige generaties prettig kunnen wonen, werken en recreëren. 

De Westelijke Langstraat, een gebied tussen Waalwijk en Waspik, staat bekend om zijn cultuurhistorie. Als gevolg van afgraven van veen ontstond er een landschap met sloten en bewerkbare grond. Dit is het zogeheten slagenlandschap met zijn lange,smalle percelen omringd met elzenhagen.