Waalwijk levert maatwerk voor gesubsidieerde instellingen (09-04-2020)

De coronacrisis raakt ook de sociale en culturele sector in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Veel organisaties hebben de deuren moeten sluiten en deze subsidiepartners van de gemeente kunnen hun werk niet of niet normaal uitvoeren. Waalwijk wil dat het voorzieningenniveau binnen de gemeente na de crisis hetzelfde is als voor de crisis. Daarom laat de gemeente Waalwijk alle subsidies gewoon doorlopen.

Veel van de subsidiepartners hebben prestatieafspraken gemaakt met de gemeente die één-op-één gekoppeld zijn aan de subsidie die zij ontvangen. Tijdens de coronacrisis laat Waalwijk de subsidies gewoon doorlopen, ongeacht of de prestatieafspraken worden gehaald. Op deze manier kunnen organisaties het hoofd boven water houden.

Maatwerk

Door het sluiten van de deuren missen buitensportverenigingen en sociale en culturele voorzieningen een groot deel van hun inkomsten. Denk hierbij aan kaartverkoop en omzet uit horeca. Op verzoek kunnen deze gesubsidieerde partijen, die in financiële problemen dreigen te komen, de betaling van gemeentelijke belastingen laten uitstellen tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor de huur als zij de accommodatie huren van de gemeente.

Compensatie

De huurders van de gymzalen, sporthallen en zwembaden krijgen compensatie voor de periode dat ze geen gebruik hebben kunnen maken van deze faciliteiten, maar wel betaald hebben. Deze faciliteiten zijn gesloten sinds 12 maart en blijven vooralsnog gesloten tot 1 juni.