Waalwijk lanceert platform ‘Meedoen in Waalwijk’ (24-08-2021)

De gemeente wil graag dat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik gebeurt.

Ook om draagvlak te krijgen, worden inwoners regelmatig om advies gevraagd. Daarnaast willen wij inwoners uitnodigen om ook zelf met ideeën te komen, waarbij ze de gemeente betrekken of nodig hebben om die plannen te realiseren.

Meedoen

In de aankomende Omgevingswet is participatie een belangrijke pijler. Waalwijk wacht niet op de uitvoering daarvan, maar wil nu al stappen zetten op het gebied van participatie. Initiatiefnemers, en dit kan iedereen zijn, gaan zelf met de omgeving in gesprek over hun plan. Daarom is de website www.waalwijk.nl/meedoen in het leven geroepen. Op deze verzamelsite staan verschillende mogelijkheden hoe je mee kunt doen in de gemeente Waalwijk. Meedoen kan op verschillende manieren. Dat je op de hoogte blijft, bijvoorbeeld. Meedenken. Meebeslissen. Of we bedenken en beslissen het niet alleen samen, maar we máken het ook samen. Samen stropen we de mouwen op en zorgen we voor het gewenste resultaat.

Website

Op de nieuwe website vind je meer informatie over bijvoorbeeld ons inwonerspanel, onze jongerenambassadeurs, bewonersavonden, onze wijkadviseurs en lees je meer over hoe je een initiatief bij de gemeenteraad kan indienen. En je leest meer over ideeën die inwoners hebben gerealiseerd. Heb jij een goed idee voor je straat, buurt of wijk? Wil jij meedoen? Kijk voor alle mogelijkheden eens op www.waalwijk.nl/meedoen