Vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw 2021-2022 (27-12-2021)

Ook dit jaar is het tijdens de jaarwisseling verboden vuurwerk te verkopen, bij je te dragen en af te steken. 

Door corona is er weer een grote druk op de gezondheidszorg. Extra druk door vuurwerkslachtoffers kan de zorg niet aan. En ook andere hulpverleners, zoals politie en boa’s, willen we niet nog meer belasten. Daarom heeft het kabinet ook dit jaar besloten deze landelijke maatregel in te voeren.

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het vuurwerk. Alleen  fop- en schertsvuurwerk (categorie F1-vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten) mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag je vanaf 12 jaar gebruiken.

Door dit jaar geen vuurwerk af te steken ontlast iedereen de medewerkers in de zorg, hulpverleners, politie en boa’s.

Handhaving en overtreding

De gemeente Waalwijk werkt in aanloop naar de jaarwisseling samen met de politie. Teams van politieagenten en boa’s trekken door de wijken van de gemeente Waalwijk en richten zich op verschillende overtredingen.

Als je het vuurwerkverbod overtreedt, volgen maatregelen:

  • Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een Halt-verwijzing én we nemen het vuurwerk in beslag;
  • Volwassenen vanaf 18 jaar krijgen een boete én we nemen het vuurwerk in beslag.

Let op! Het Openbaar Ministerie beslist per overtreding het uiteindelijke boetebedrag. Die bedragen kunnen flink oplopen.

   

Vuurwerkoverlast of vernieling melden

Ieder jaar is er veel schade door het afsteken van vuurwerk. Ook in onze gemeente worden vuilnisbakken, lantaarnpalen, verkeersborden opgeblazen door vuurwerk. Dat kost de gemeente en daarmee ook alle inwoners veel geld.

Meld overlast of schade! Geef zoveel mogelijk gegevens door, bijvoorbeeld het signalement van de dader(s). Jouw melding kan helpen om de schade te verhalen op de dader(s).

Bel de politie:

0900 – 8844 (algemeen telefoonnummer)

112 (bij spoed)

Of Meld Misdaad Anoniem:

0800-7000 (gratis)

Verbod op carbidschieten 

Het afschieten, bij je dragen of vervoeren van carbid is verboden. De gemeenteraad van Waalwijk besloot op 21 december dat het verbod op carbidschieten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Waalwijk gehandhaafd blijft.

Lachgasverbod

De gemeenteraad van Waalwijk besloot op 21 december 2021 dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Waalwijk een verbod op lachgas is opgenomen. Het is verboden op een openbare plaats lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.