Vragen over uw WOZ-waarde of aanslag? Wij helpen ondernemers! (25-01-2019)

De gemeentelijke belastingaanslag 2019 valt binnenkort bij u op de mat.

Vanaf 26 januari verspreiden wij deze. Vanaf dit jaar staan de aanslagen reclamebelasting en reinigingsrecht ook op dit biljet. U ontvang hiervoor geen aparte aanslagbiljetten meer.

Heeft u zich voor 1 januari 2019 aangemeld voor MijnOverheid en ingesteld dat u berichten wilt ontvangen van de gemeente Waalwijk? Dan ontvangt u de gemeentelijke aanslag alleen nog digitaal in uw berichtenbox en niet meer per post. Wanneer u geen gebruik maakt van MijnOverheid ontvangt u de aanslag per post en valt deze vanaf 31 januari op de mat.

Vragen of bezwaar

Iedere gemeente stelt de WOZ-waarde van woningen, bedrijfspanden en/of grond vast. Bent u het niet eens met uw WOZ-beschikking? Wilt u uw taxatieverslag opvragen? Of heeft u andere vragen over uw aanslag? Dan kunt u vanaf maandag 28 januari bellen met een speciaal team van de gemeente, te bereiken op 0416 – 683 456. Elke werkdag van 08.30 - 13.00 uur zitten medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden. Is er meer achtergrondinformatie nodig om uw vraag te beantwoorden, dan bellen wij u binnen drie werkdagen terug.

Komt u er met de gemeente niet uit?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u er toch niet uitkomt met de gemeente. Dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er bijna nooit een gespecialiseerd bureau voor nodig. U kunt eenvoudig via www.waalwijk.nl digitaal uw bezwaar indienen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Een brief met uw motivering, naam en adres, Burgerservicenummer en handtekening is daarvoor voldoende.

Meer informatie

Op de achterkant van het aanslagbiljet staat extra informatie over de aanslag. Kijk voor meer informatie over Belastingen en WOZ op www.waalwijk.nl/woz