Vooropletters: nieuwe regionale publiekscampagne rondom veiligheid (23-09-2016)

Onder de naam Vooropletters is de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vandaag een nieuwe bewustwordings-campagne rondom veiligheid gestart.

De campagne is bedoeld om inwoners zelfredzamer en bewuster te maken van de veiligheid in hun woon- en leefomgeving. ‘Vooropletters’ zijn mensen die proactief zijn (voorop lopen) en tegelijk goed opletten.

De Veiligheidsregio spreekt met de campagne het publiek op een andere manier aan, want de ervaring leert dat mensen zich niet snel geroepen voelen een bijdrage te leveren aan veiligheid in hun omgeving. De campagne Vooropletters draait het perspectief om. Geen dreigende woorden dus over wat er allemaal mis kan gaan, maar iedereen aan het denken zetten door juist te melden hoe vaak het wél goed gaat. Dat uit zich bv in de slogan “Er is op dit moment geen stroomstoring in de gemeente Waalwijk.”

Een Vooropletter is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, let op zichzelf en zijn omgeving toegespitst op het onderwerp veiligheid. Het gaat hierbij om veiligheid in brede zin: brandveiligheid, veiligheid bij uitval van nutsvoorzieningen, veiligheid bij ziekte-uitbraken en veiligheid bij natuurrampen.
Op de campagnewebsite Vooropletters.nl is meer informatie over de nieuwe campagne te vinden.