Voorlopige uitslag eerste stemronde BIZ (Bedrijven Investerings Zone) (07-12-2021)

Ondernemers en eigenaren in het centrum van Waalwijk hebben de afgelopen periode kunnen stemmen over de invoering van een BIZ (Bedrijven Investerings Zone).

Op maandag  22 november heeft een notaris de stemmen open gemaakt en geteld. Het is niet mogelijk om een BIZ  in te voeren omdat er volgens de wet te weinig stemmen zijn uitgebracht. Dit geeft De Stichting Centrum management en het college een onbevredigend gevoel.

Nieuwe stemronde

Een BIZ vraagt om een bewuste en uitgesproken keuze van alle betrokkenen: ondernemers én pandeigenaren. Een besluit “bij verstek” – zoals nu – geeft daar geen invulling aan. Een BIZ is namelijk belangrijk voor de toekomst van het centrum en behoud van voorzieningen. Zonder de BIZ is er bijna geen geld voor activiteiten in het centrum. Ook het bestaansrecht van de Stichting en zaken als de feestverlichting en promotie van Waalwijk Centrum komen zonder BIZ onder druk te staan.

Het college heeft daarom besloten om een nieuwe stemronde van drie weken te starten. Hiermee hoopt het college op een duidelijk besluit “voor” of “tegen” te komen. 

Wat is een BIZ?

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en vastgoedeigenaren kiezen voor een gezamenlijke investering in hun omgeving. In een BIZ dragen alle ondernemers en vastgoedeigenaren in dat gebied bij. De gemeente legt - als de gebruikers en eigenaren instemmen - een heffing op en keert deze uit aan een vereniging of stichting die dit geld investeert in het BIZ-gebied. 

Op deze pagina vindt u alle informatie over de BIZ Waalwijk centrum.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Waalwijk via het Klant Contact Centrum, telefonisch te bereiken op  0416-683456.