Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord open voor inspraak (15-11-2021)

Algemene bekendmaking gemeente Waalwijk

Het college van B&W van de gemeente Waalwijk maakt bekend dat het ‘Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord’ is vastgesteld en is vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp ligt van 15 november 2021 tot en met 27 december 2021 ter inzage.

Tijdens de periode kunt u uw mening geven over het ontwerp van de centrumentree. De gemeente weegt de reacties af en neemt ze mee bij het opstellen van het opstellen van het uiteindelijke ontwerp.  

Uw reactie kunt u sturen aan mvanrossum@waalwijk.nl of per post aan de gemeente Waalwijk o.v.v.  ‘Voorlopig Ontwerp Centrumentree Noord’ naar postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.