Voorlichtingsbijeenkomsten dementie en langer thuis wonen (16-05-2018)

Deze maand zijn drie informatiebijeenkomsten over dementie en langer thuis wonen. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die geïnteresseerd of betrokken is bij deze onderwerpen. De bijeenkomsten duren twee uur en zijn gratis toegankelijk. U hoeft zich niet aan te melden.

Data en locaties

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

  • Dinsdag 22 mei in Den Bolder Waspik van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
  • Woensdag 23 mei in BaLaDe in Waalwijk van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Dinsdag 29 mei in Zidewinde in Sprang-Capelle van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Voorlichting

De bijeenkomst start met stichting Alzheimer Nederland en Samen Dementievriendelijk. Ambassadeurs informeren over vergeetachtigheid en dementie. Na de pauze vertellen ambassadeurs van het Huis van Morgen over nieuwe (technologische) toepassingen die senioren kunnen ondersteunen, zodat het mogelijk is om langer thuis te blijven wonen. Zij lichten de  verschillende toepassingen toe aan de hand van een presentatie, filmpjes en door een product te demonstreren.

Vragen stellen

Na de voorlichting heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan een panel dat bestaat uit deskundigen uit de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld de dementieconsulent, thuiszorginstellingen, de mantelzorgcoach, een praktijkondersteuner en andere (ervarings)deskundigen. Verder zijn ook stands van instanties uit de regio aanwezig, zoals stichting Alzheimer Nederland, thuiszorg en mantelzorg. De stands kunt u tijdens de pauze of voor- en na de bijeenkomst bezoeken.

 Download de folder hieronder voor meer informatie over Vitaal Brabant.

Te downloaden: