Vliegbasis Gilze-Rijen past vliegroutes helikopters aan (26-07-2021)


 

(foto: www.defensie.nl)

Vrijwel dagelijks zijn in de lucht boven Waalwijk en omliggende gemeenten helikopters te zien van het Defensie Helikopter Commando, afkomstig van de vliegbasis Gilze-Rijen. In de afgelopen maanden heeft het Commando gesprekken gevoerd met inwoners en omliggende gemeenten van de vliegbasis. Tijdens deze gesprekken is de geluidshinder van de helikopters besproken en kwam het verzoek minder over bebouwing te vliegen.

Proef en evaluatie

Per 1 augustus wijzigt het Defensie Helikopter Commando de in- en uitvliegroutes binnen het lokale verkeersleiding gebied rondom de basis.
Het doel daarvan is dat aaneengesloten bebouwing, zoals de bebouwde kom, zoveel mogelijk wordt vermeden. De helikopters vliegen vanuit vliegbasis Gilze-Rijen voortaan via vaste routes van en naar de oefengebieden. Hiermee hoopt het Defensie Helikopter Commando de geluidshinder te beperken. De proef duurt zes maanden en wordt daarna geëvalueerd.
 
Wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk is blij met de proef: “Ik ben wijkwethouder van Sprang-Capelle en kreeg diverse signalen uit het dorp over geluidshinder van helikopters. Ik vind het erg fijn dat we met het Defensie Helikopter Commando in gesprek zijn gegaan en dat deze proef daar de uitkomst van is.” 

Laagvlieggebieden

Defensie beschikt over oefen- en laagvlieggebieden waar de helikopters vliegen. De laagvlieggebieden zijn van belang om specifieke vaardigheden te oefenen. Niet alleen laag vliegen en navigeren, maar ook andere technische en tactische vliegbewegingen. Om bij deze laagvlieggebieden te komen worden vanaf 1 augustus de nieuwe vaste routes aangehouden die zo min mogelijk over bebouwing lopen.

Links naar meer informatie

Algemene informatie vliegbewegingen Defensie
 
Algemene meldingen Defensie kunt u indienen via:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims 
 
Wilt u melding maken van geluidsoverlast of heeft u schade naar aanleiding van vliegbewegingen, ga dan naar:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast