Visie Duurzaam Waalwijk definitief vastgesteld (11-02-2020)

De gemeenteraad stelde op 6 februari de visie Duurzaam Waalwijk 2030 en het uitvoeringsprogramma 2020 – 2023 vast.

De komende vier jaren gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma. De gemeente Waalwijk wil zich duurzaam ontwikkelen en overgaan naar een energieneutraal, CO₂-arm en klimaatbestendig Waalwijk. In de visie ‘Duurzaam Waalwijk 2030’ worden in hoofdlijnen de verschillende opgaven uitgewerkt met een belangrijke focus op de thema’s energie, water en groen en duurzame consumptie en productie. Hieronder kunt u de visie Duurzaam Waalwijk en het uitvoeringsprogramma 2020 – 2023 bekijken en/of downloaden.

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, wonen, werken, ondernemen en verblijven. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een schone, groene en duurzame stad. Meer informatie: waalwijk.nl/duurzaam