Vermilion start bouwkundige opnames voor gaswinning (21-08-2019)

Het gaat om woningen in de buurt van de gasvelden waar Vermilion naar gas wil boren.

Hoewel het beroep nog loopt en er nog geen uitspraak is gedaan door de Raad van State, ontvangt een aantal inwoners in de week van 23 augustus een brief van Vermilion Energy Netherlands B.V. In deze brief worden inwoners gevraagd mee te werken aan een bouwkundige opname van hun woning. Het gaat om woningen in de buurt van de gasvelden waar Vermilion naar gas wil boren. Omdat de gemeente Waalwijk samen met andere gemeenten, het waterschap en de provincie beroep heeft ingesteld tegen deze gaswinningsplannen, heeft de gemeente Vermilion verzocht om éérst te wachten op de uitspraak van de Raad van State. Ons verzoek is afgewezen.

U bepaalt zelf of u wilt meewerken aan het bouwkundige onderzoek.

Meer informatie over de gaswinning in Waalwijk, de bouwkundige opnames en het standpunt van de gemeente en andere overheden vindt u op www.waalwijk.nl/gaswinning.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Vermilion Energy Netherlands B.V. via telefoon 0517 493333 of infonl@vermilionenergy.com

Veelgestelde vragen en antwoorden bouwkundige opnames