Verdere vertraging Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (24-06-2021)

In dit nieuwsbericht leest u meer informatie over de verdere vertraging van het GOL.

Verdere vertraging GOL

Start van de uitvoering op 1 oktober is niet meer haalbaar door het uitblijven van een (tussen)uitspraak door de Raad van State.

Start uitvoering 1 oktober niet meer haalbaar 

23 juni was de uiterste datum voor de aannemer om de werkzaamheden voor de GOL nog dit jaar op te kunnen starten.  Voorwaarde om te starten is een tussenuitspraak van de Raad van State over de beroepen die zijn ingediend over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Helaas is de tussenuitspraak van de Raad van State tot op heden uitgebleven. 

Gesloten dijkseizoen en broedseizoen

Planning was de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer op 1 oktober van dit jaar te starten. Die planning is afgestemd op het gesloten dijkseizoen (vanwege de kans op hoogwater mag er in deze periode niet aan of rondom dijken worden gewerkt) en ook op het daaropvolgende broedseizoen. Tussen nu en 1 oktober was de aannemer in de gelegenheid om de uitvoering op te starten door bijvoorbeeld materialen in te kopen en materieel te organiseren. Er wordt nu rekening gehouden met extra vertraging tot maximaal een jaar.

Wat betekent het uitstel?

De vertraging heeft gevolgen voor onder andere woonwijk fase 2 De Grassen en tweede fase centrumplan Vlijmen binnen de gemeente Heusden en de verbeterde ontsluiting van het industrieterrein Haven in Waalwijk en de afrit bij Waalwijk Oost. Daarnaast loopt de realisatie van het resterende deel van Hoog Water Beschermingsplan Den Bosch ook verdere vertraging op.

De ambities de partners voor GOL staan onverminderd overeind.

Voor meer informatie: lees de nieuwsbrief en de veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen?

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden, en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website