Veel diversiteit in het Arbeidsmigranten LAB (25-04-2018)

Een diverse groep van inwoners, arbeidsmigranten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en huisvesters nam dinsdagavond 24 april deel aan het Arbeidsmigranten LAB.

Waarschijnlijk één van de eerste keren dat zij in deze samenstelling op dit thema rond de tafel zaten. Dat werd door velen gewaardeerd. In het Arbeidsmigranten LAB hebben we onderzocht hoe we samen kunnen werken aan goede huisvesting en participatie van arbeidsmigranten. Dit met als doel om ook echt ‘samen’ aan de slag te gaan met de actiepunten.

De 25 deelnemers kwamen tot de volgende drie thema’s die zij nader onderzoeken:
•         Huisvesting en handhaving
•         Meedoen, participatie in de samenleving
•         Beeldvorming en draagvlak
 
Na een eerste oriëntatie in het LAB gaan de deelnemers met het vervolg aan de slag. Op het thema ‘Meedoen’ organiseren zij zelf een vervolgsessie in de Kansenfabriek om een plan met activiteiten op te stellen. Op het thema Huisvesting en handhaving wordt er een werkgroep gevormd waarbij gekeken wordt wat de verwachtingen voor de toekomst zijn qua benodigde huisvesting en behoeften van arbeidsmigranten. Ook wordt onderzocht op welke manier inwoners en arbeidsmigranten vervolgens het beste vroegtijdig betrokken kunnen worden. Hiervoor wordt een nieuw Arbeidsmigranten LAB gepland. We houden u op de hoogte van het vervolg.
 
Dinsdagavond 29 mei Zorgzaam Waalwijk LAB
Samen werken aan een zorgzame samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Dit is het thema van het volgende LAB. Het doel is dat de Waalwijkse samenleving zorgzamer wordt, waar meer mensen aandacht hebben voor elkaar en waar nodig meer mensen elkaar een handje helpen of zorg bieden. Aanmelden kan via lab@waalwijk.nl (vóór 23 mei).