Uitslag Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 (20-03-2019)

Update: Processen verbaal stembureaus en csv bestanden toegevoegd

Op deze pagina vindt u de uitslagen van de Verkiezingen Provinciale Staten en van de waterschappen. Onderaan de pagina zijn de processen verbaal van de stembureaus toegevoegd. In deze processen verbaal vindt u ook de stemmen op kandidaat niveau per stembureau. De documenten Proces verbaal N11 bevatten het aantal stemmen per lijst en kandidaat.

Stemmen per lijst en kandidaat Verkiezingen Provinciale Staten

Stemmen per lijst en kandidaat Waterschap Brabantse Delta

Stemmen per lijst en kandidaat Waterschap Aa en Maas

Op woensdag 20 maart hebben 18.193 mensen (49,46 %) in de gemeente Waalwijk hun stem uitgebracht voor de Verkiezingen Provinciale Staten. Voor het Waterschap Brabantse Delta hebben 3737 mensen gestemd (44,23 %) en het Waterschap Aa en Maas 31 mensen (72,09 %).

Voorlopige uitslag Verkiezingen Provinciale Staten

Lijstnummer Partijnaam Aantal stemmen
1 VVD 2829
2 CDA 1917
3 SP 1447
4 PVV 1548
5 D66 1245
6 PvdA 954
7 GR-Links 1246
8 50+ 750
9 PvdDieren 581
10 CU/SGP 1584
11 LB 512
12 OA HvB 88
13 FD 3004
14 Denk 207
15 SB 168
16 CO 33
blanco 52
ongeldig 28
Totaal (49,46%) 18193

Voorlopige uitslag Verkiezingen Waterschap Brabantse Delta

Lijstnummer Partijnaam Aantal stemmen
1 VVD 2875
2 CDA 2067
3 Ons Water 2027
4 WB WB 2178
5 Wn 1651
6 PvdA 1167
7 50+ 1623
8 AWP 492
9 CU 1384
10 PvdD 1370
blanco 436
ongeldig 93
Totaal (44,23%) 17363

Voorlopige uitslag Verkiezingen Waterschap Aa en Maas

Lijstnummer Partijnaam Aantal stemmen
1 CDA 15
2 WN 0
3 VVD 6
4 PvdA 0
5 AWP 6
6 50+ 1
7 OA HVW 1
blanco 1
ongeldig 1
Totaal (72,09%) 31

Te downloaden: