Uitslag Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 (20-03-2019)

Update: Processen verbaal stembureaus en csv bestanden toegevoegd

Op deze pagina vindt u de uitslagen van de Verkiezingen Provinciale Staten en van de waterschappen. Onderaan de pagina zijn de processen verbaal van de stembureaus toegevoegd. In deze processen verbaal vindt u ook de stemmen op kandidaat niveau per stembureau. De documenten Proces verbaal N11 bevatten het aantal stemmen per lijst en kandidaat.

Op woensdag 20 maart hebben 18.193 mensen (49,46 %) in de gemeente Waalwijk hun stem uitgebracht voor de Verkiezingen Provinciale Staten. Voor het Waterschap Brabantse Delta hebben 3737 mensen gestemd (44,23 %) en het Waterschap Aa en Maas 31 mensen (72,09 %).

Voorlopige uitslag Verkiezingen Provinciale Staten

Lijstnummer Partijnaam Aantal stemmen
1 VVD 2829
2 CDA 1917
3 SP 1447
4 PVV 1548
5 D66 1245
6 PvdA 954
7 GR-Links 1246
8 50+ 750
9 PvdDieren 581
10 CU/SGP 1584
11 LB 512
12 OA HvB 88
13 FD 3004
14 Denk 207
15 SB 168
16 CO 33
blanco 52
ongeldig 28
Totaal (49,46%) 18193

Voorlopige uitslag Verkiezingen Waterschap Brabantse Delta

Lijstnummer Partijnaam Aantal stemmen
1 VVD 2875
2 CDA 2067
3 Ons Water 2027
4 WB WB 2178
5 Wn 1651
6 PvdA 1167
7 50+ 1623
8 AWP 492
9 CU 1384
10 PvdD 1370
blanco 436
ongeldig 93
Totaal (44,23%) 17363

Voorlopige uitslag Verkiezingen Waterschap Aa en Maas

Lijstnummer Partijnaam Aantal stemmen
1 CDA 15
2 WN 0
3 VVD 6
4 PvdA 0
5 AWP 6
6 50+ 1
7 OA HVW 1
blanco 1
ongeldig 1
Totaal (72,09%) 31

Te downloaden: