Uitnodiging inspiratiebijeenkomst (05-11-2018)

Onze jeugd heeft het recht om veilig op te groeien, hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien tot zelfstandige mensen. Kindermishandeling en huiselijk geweld staan daar haaks op. Ondanks alle inzet van verschillende organisaties, dalen de cijfers niet.

Wist u dat 7 kinderen per 1000 inwoners te maken heeft met een vorm van kindermishandeling. Slechts de helft hiervan wordt gezien en krijgt hulp. Een belangrijke oorzaak van kindermishandeling is onder meer echtscheidingsproblematiek. In het kader van de landelijke week tegen kindermishandeling zetten wij de schijnwerpers op dit toenemende maatschappelijke probleem.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de inspiratie- en informatiebijeenkomst “Samen werken aan een veilige toekomst van alle kinderen uit de gemeente Waalwijk”.

Wie: de gemeente Waalwijk en de Taskforce Kindermishandeling
Wanneer: 20 november 2018 van 19.00 uur - 22.00 uur
Waar: Willem van Oranjecollege, De Gaard 4, 5146 AW Waalwijk

Graag horen we uiterlijk 9 november of u aanwezig bent. Meld u hier aan.

Te downloaden: