Tracé Rilland - Tilburg: projectboek 2 online (26-07-2018)

TenneT ontwikkelt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. De afgelopen periode zijn meerdere werkateliers gehouden in de omgeving over het uitwerken van dit tracé. In deze werkateliers is gezamenlijk gekeken naar deze opgave en zijn mogelijke uitwerkingsvarianten verkend. Het proces en verschillende varianten die besproken zijn, kunt u lezen in projectboek 2.

TenneT geeft in hun tweede projectboek een overzicht van de huidige stand van zaken. Ook leggen zij het vervolgproces uit richting besluit en uitvoering.Tot slot lichten ze de relatie met de samenwerkende overheden toe.

De samenwerkende overheden streven naar een inpassing die voor inwoners en het landschap over het hele tracé zo min mogelijk belastend en verstorend is. Ook denken de overheden mee over hoe het proces door TenneT doorlopen wordt. Zij denken kritisch mee in het belang van de inwoners.