Toekomstvisie Waalwijk 2025 klaar (01-11-2017)

De Strategische Visie Waalwijk 2025 is klaar.

Deze visie is tot stand gekomen met dank aan de inbreng van vele inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Waalwijk. Van jong tot oud hebben mensen hun bijdrage ingeleverd. Bijvoorbeeld door mee te doen aan een enquête, aan het inwonerspanel, een rondetafelgesprek, een bijeenkomst op school of tijdens de expertmeeting in Fabriek.NL .We zijn trots op het resultaat wat er ligt.

In de Strategische Visie beschrijven we hoe we de toekomst van onze gemeente zien en hoe we er, samen met anderen, voor zorgen dat gemeente Waalwijk aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken, ondernemen en recreëren.  De gemeenteraad heeft eind september 2017 het visiedocument besproken en nog wat aanpassingen voorgesteld. Deze aanpassingen zijn verwerkt in het definitieve document. Mocht je het teveel informatie vinden. Geen nood, begin december verschijnt de publieksversie, het boek 'Samen werken aan de toekomst'. Hierin zijn ook tien interessante interviews met inwoners, ondernemers en organisaties uit onze gemeente opgenomen.

Zijn we nu klaar? Nee. Nu begint het pas. De komende periode gaan we, samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag om de strategische visie handen en voeten te geven en gemeente Waalwijker nog aantrekkelijker te maken.

Wil je meer weten of wil je mee denken, mee praten, mee doen?

Kijk op onze facebook pagina. https://www.facebook.com/waalwijk2025/ of stuur een mail naar vzondag@waalwijk.nl