Subsidie voor afkoppelen hemelwater (03-08-2021)

Inwoners en ondernemers uit Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle kunnen subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van hemelwater (regen, sneeuw en andere vormen neerslag). De gemeente wil hiermee stimuleren schoon regenwater in de grond te laten zakken in plaats van in het riool. Door regenpijpen af te koppelen van het riool, wordt de riolering minder belast. Dat helpt mee om bij hevige regen wateroverlast te voorkomen.

Wateroverlast

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal, ook in Waalwijk. Denk aan de extreme regenbuien met onweer die zorgden voor wateroverlast en schade. Volgens klimaatdeskundigen gaat het in de toekomst vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor hebben we steeds meer te maken met wateroverlast en komen straten blank te staan.

Klimaatbestendig

Door onder andere schoon hemelwater af te koppelen van de riolering kan wateroverlast in de toekomst beperkt worden. We leggen daarom bij het herinrichten van straten een apart ‘hemelwaterriool’ aan. En speciale voorzieningen waardoor het hemelwater rechtstreeks de grond in kan trekken.

Zo maken we Waalwijk meer weerbaar tegen het veranderende klimaat, oftewel klimaatbestendig.

Maar dat kunnen we niet alleen. Ook jij kunt een bijdrage leveren. De regen die op het dak van jouw woning, schuur, school of bedrijfspand valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. Jij kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken. Daarnaast hou je het water vast. Het zakt weg in de bodem of voedt het oppervlaktewater. En dat is goed voor al het groen in je eigen omgeving. En groen zorgt weer verkoeling.

Subsidie

De gemeente Waalwijk wil het afkoppelen van hemelwater graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’. De vergoeding bedraagt 10 euro per m2 verhard oppervlak tussen de 20 en 300 m2. De subsidieregeling loopt tot uiterlijk 31 december 2024. Op www.waalwijk.nl/afkoppelenregenwater lees je alles over het afkoppelen, de subsidievoorwaarden en hoe je subsidie aan kunt vragen.

Voor overige duurzame subsidiemogelijkheden klik hier.