Samen werken aan een Duurzaam Waalwijk (29-01-2019)

Op 26 februari is van 19.30-21.30 uur het Duurzaam Waalwijk LAB.

Wist u dat Waalwijk de ambitie heeft om in 2043 klimaat neutraal te zijn? Dit is nodig omdat de temperatuur op aarde stijgt. Hierdoor krijgen we te maken met hitte, verdroging en wateroverlast omdat het vele regenwater niet weg kan.

Op 26 februari is van 19.30-21.30 uur het Duurzaam Waalwijk LAB. Doet u ook mee? Het thema is ‘Samen werken aan een Duurzaam Waalwijk’. Waalwijk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op verschillende manieren werken we hier aan. Bijvoorbeeld door in te zetten op de energietransitie en nieuwe energiebronnen, door te werken aan een groene en klimaatbestendige leefomgeving en door te bouwen aan een circulaire economie met hergebruik van materialen. Naast de gemeente kunnen ook inwoners, ondernemers en organisaties hier aan bijdragen. Daarom werken we in 2019 samen aan het opstellen van een Duurzaamheidsvisie.

Aanmelden

Meld u aan vóór 20 februari via lab@waalwijk.nl. Samen werken aan de toekomst van de gemeente Waalwijk. Samen ontwikkelen. Dat doen we in een Waalwijks LAB. Met inwoners, ondernemers en organisaties