Sacha Ausems beëdigd als burgemeester (08-07-2021)

De commissaris van de Koning – Ina Adema – heeft op donderdag 8 juli Sacha Ausems (51) beëdigd als burgemeester van de gemeente Waalwijk.

Sacha Ausems was de laatste 14 jaar bestuurder bij verschillende (grote) zorginstellingen. Daarvoor werkte zij in het bedrijfsleven. Burgemeester Ausems ziet een integrale opdracht voor zich: uitdaging op het hardere stuk van verstedelijking, voorzieningen, openbare orde en veiligheid en duurzaamheid. Maar zeker ook op het zachtere stuk van de sociale cohesie, community, de ziel van Waalwijk. 

Burgemeester Ausems: “Ik wil Waalwijk een stad laten zijn waar iedereen telt en meedoet. Waar de kracht van iedereen wordt aangeboord. Waar iedereen zijn of haar stukje van de puzzel legt.”

Fundament van de lokale democratie

Burgemeester Ausems wil bijzonder goed op de hoogte zijn van wat er speelt: “Als burgemeester moet je werkelijk goed kunnen luisteren en aanwezig zijn. Dit geldt niet alleen voor een burgemeester, maar zeker ook voor de volksvertegenwoordigers in de raad. Zij moeten een goede afspiegeling zijn en álle belangen wegen en behartigen. Iedereen doet mee, iedereen mag meedoen, iedereen moet mee doen en het stadsbestuur luistert en maakt wijze afwegingen na alle belangen en wensen gehoord te hebben.” Sacha Ausems is opgegroeid in deze regio. Ze woont nu nog met haar gezin in Berkel-Enschot en wil zo snel mogelijk naar Waalwijk verhuizen.

Keuze voor Waalwijk

Met de aanstelling van Sacha Ausems door de gemeenteraad toont Waalwijk weer lef en ondernemerszin. Kenmerken van de stad die als een schoen passen bij Sacha. Haar ervaring in het bedrijfsleven, als bestuurder bij diverse (zorg)organisaties en als ondernemer maken ook deel uit van het Waalwijkse DNA. Een plek die steeds slim weet in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Ook Sacha grijpt kansen die voorbij komen, zoals het burgermeesterschap van deze stad.