Praat mee over het opwekken van duurzame energie (27-08-2020)

We zijn benieuwd naar uw mening!

Om klimaatverandering af te remmen is het opwekken van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, nodig. We hebben onderzocht hoe we dit het beste kunnen doen en onder welke voorwaarden. Dit staat beschreven in de ‘Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie’. Een notitie met voorwaarden en regels die gebruikt kan worden om nieuwe projecten voor windenergie en zonne-energie te beoordelen. 

De kadernota is dus nog niet klaar. Het is een concept. Om de kadernota af te maken, wil de gemeente Waalwijk weten welke voorkeuren inwoners en ondernemers hebben. De gemeenteraad heeft de kadernota, met een aantal wijzigingen, in februari van dit jaar vrijgegeven voor inspraak.

Reageren

Inwoners en ondernemers kunnen op verschillende manieren reageren op de concept kadernota. Zo ontvangt ieder huishouden in de gemeente Waalwijk eind augustus een uitnodiging per post voor het invullen van een online vragenlijst. Aan deze enquête kan uit ieder huishouden één persoon (16+) deelnemen. Het invullen van deze online vragenlijst kan tot 1 oktober. 

In Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk worden er drie bijeenkomsten georganiseerd op 16, 23 en 29 september. Voor iedere bijeenkomst kunnen maximaal 15 deelnemers zich aanmelden via de website. Aanmelden voor een bijeenkomst kan tot één dag voorafgaand aan de bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deelnemers vragen stellen, gesprekken voeren en een reactie achterlaten. 

Daarnaast is het mogelijk om een reactie te sturen naar het college van Waalwijk. Dit kan middels een brief of door een e-mail te sturen naar info@waalwijk.nl

Raadsvoorstel in december

De resultaten van de enquête, de opgehaalde input uit de bijeenkomsten en de ingezonden reacties, worden meegenomen in het raadsvoorstel over de definitieve kadernota. De behandeling van dit raadsvoorstel staat gepland in december 2020. 

Meer informatie

Meer informatie over de concept kadernota vindt u op www.waalwijk.nl/duurzame-energie.