Praat mee met de raad over de begroting 2018 (05-10-2017)

Meld u zich aan om mee te praten over de begroting 2018 tijdens de discussieavond van 12 oktober 2017

Eén van de hoogtepunten voor de raad is elk jaar weer het vaststellen van de begroting. Met de begroting wordt het beleid voor volgend jaar en de jaren daarna vastgesteld. En natuurlijk ook het geld dat hiervoor nodig is. Onderwerpen als tarieven en woonlasten voor burgers maken ook deel uit van de begroting. De raad behandelt de begroting 2018 in twee stappen:

Tijdens de discussieavond van 12 oktober kunnen inwoners en organisaties kort hun mening (max 5 minuten) over de begroting 2018 kenbaar maken. Na elke presentatie volgt een discussie tussen inspreker, raadsleden en overige gasten. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag zelf bij griffie@waalwijk.nl
Op 2 november stelt de raad in de raadsvergadering de begroting vast. U bent dan van harte welkom te komen luisteren. Of volg de vergadering live via waalwijk.notubiz.nl