Participatie: doe jij ook mee? (18-05-2020)

Voel jij je betrokken bij wat er in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik gebeurt?

De vragenlijst is gesloten. Er wordt contact opgenomen met de mensen die een vvv-bon of vrijkaartjes voor het zwembad hebben gewonnen

Meedoen kon tot en met zondag 21 juni.

We zijn op dit moment met zijn allen in de ban van het coronavirus. Het virus beheerst voor een groot deel ons dagelijks leven. De gemeente is ondertussen ook bezig met de dagelijkse gang van zaken en andere projecten. Inwoners zijn de motor van onze gemeente. Ze zijn de ziel van een wijk, het leven in de brouwerij. Inwoners voelen zich betrokken bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurt. Maar de besluiten die worden genomen, de ideeën en de uitvoering daarvan vindt plaats bij de overheid. In de raadszaal van de gemeenteraad, in de kamer van de burgemeester en wethouders, de vergaderzalen van de ambtenaren, of nog verder weg, in Den Haag.

De gemeente wil graag dat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik gebeurt. Ook om maatschappelijk draagvlak te krijgen, worden inwoners regelmatig om advies gevraagd. Denk aan vragenlijsten via het inwonerspanel, bewonersavonden, een Waalwijks LAB. Daarnaast wil de gemeente Waalwijk inwoners uitnodigen om ook zelf met ideeën te komen, waarbij zij de gemeente betrekken of nodig hebben om die plannen te realiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is de natuurspeeltuin in Waspik. Al deze activiteiten noemen wij participatie en wij willen graag weten hoe de inwoners van onze gemeente hier over denken. Als je de vragenlijst hebt ingevuld maak je kans op vier vrijkaartjes voor zwembad Olympia of een VVV-bon ter waarde van € 20,-.

Meedoen kon tot en met zondag 21 juni.