Opwekken van duurzame energie: laat ons weten wat u vindt! (30-06-2020)

Het klimaat verandert en steeds vaker zien we de gevolgen daarvan, ook in de gemeente Waalwijk. Denk aan extreme hitte, heftige regen­val en droogte.

Om te voorkomen dat de temperatuur verder stijgt, hebben Nederland en 194 andere landen klimaatafspraken gemaakt. In deze afspraken staat dat we onze CO2-uitstoot sterk moeten ver­minderen voor 2030. De gemeente Waalwijk heeft deze ambitie in haar visie Duurzaam Waalwijk 2030 staan.

Veel gemeenten en regio’s in Nederland maken daarom nu plannen om duurzame energie op te wekken. Duurzame energie is energie die komt uit bronnen die nooit ‘op’ raken en veel minder CO2 uitstoten. Deze energieopwekking is daardoor niet schadelijk voor het milieu. De gemeente heeft een kadernota gemaakt. Daarin beschrijven we welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energie­opwekking met windmolens en zonnepanelen op grote schaal in de gemeente Waalwijk. De kadernota is nog niet klaar. Het is een concept. Hier vindt u de kadernota.

Laat ons weten wat u vindt!

Om de kadernota af te maken, hebben we de hulp nodig van onze inwoners en andere betrokkenen. We willen ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame energie en zorgen dat onze inwoners hier ook de vruchten van plukken. Graag horen wij dus van u wat u van de kadernota vindt. De reacties die worden opgehaald, bepalen mede de verdere invulling van de kadernota grootschalige opwek duurzame energie.

Hoe kunt u meepraten?

U kunt op verschillende manieren uw mening geven. Vandaag wordt een digitale enquête gelanceerd waarin wij u informeren over de keuzes uit de concept kadernota en vragen wij om uw mening over deze keuzes te geven. Ga naar www.waalwijk.nl/duurzame-energie om de enquête in te vullen. Ook nodigen wij u graag uit voor ons energiecafé, waar u door experts wordt geïnformeerd over de gemeentelijke plannen voor duurzame energie-opwek. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld u dan aan voor het energiecafé van 7 juli van 17.00 uur tot 21.00 uur in het stadhuis. Aanmelden kan via waalwijk.nl/duurzame-energie

Vanwege coronamaatregelen kunnen wij alleen mensen toelaten die zich vooraf hebben aangemeld.

Meer informatie?

Na het ophalen van de eerste reacties gaan wij graag verder met u in gesprek. In de periode augustus-september zullen hiervoor een aantal evenementen worden ingepland. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de data van de evenementen, de enquête persoonlijk ontvangen of heeft u een vraag over dit traject? Stuur dan een e-mail naar info@waalwijk.nl