Onderweg naar een kadernotitie wind- en zonne-energie (19-03-2020)

Welke mogelijkheden zijn er voor windenergie en onder welke voorwaarden?

In Waalwijk leveren wij ook ons aandeel in het omschakelen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind om zo bij te dragen aan minder uitstoot van CO2. Dat hebben we vastgelegd in onze visie op duurzaamheid die de gemeenteraad op 6 februari 2020 heeft vastgesteld. Nu gaan we verder en maken we een notitie waarin we gaan beschrijven welke mogelijkheden er zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie (zon en wind) en onder welke voorwaarden. Uiteraard doen we dit samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame energie (wind en zon) en dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken.

De komende maanden zullen er diverse contactmomenten zijn waarin iedereen input kan geven voor de kadernotitie. Een onafhankelijk en deskundig bureau zal dit proces begeleiden.

Nadat de alle input verzameld is, is het uiteindelijk aan de raad om de kadernotitie vast te stellen. Deze kaders zijn voor de gemeente ook belangrijk voor de Waalwijkse bijdrage aan de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) [Video] voor de regio Hart van Brabant.

Meer informatie over duurzaamheid, zonne- en windenergie en de REKS vind je op www.waalwijk.nl/duurzaam