Omgevingsvisie 1.0: overzicht in actueel beleid voor de leefomgeving (04-02-2021)

Gemeente Waalwijk introduceert een overzicht en website waar alle bestaande beleidstukken rond de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. 

Van de structuurvisie tot het bomenbeleid en van het mobiliteitsplan tot de woonvisie. In Omgevingsvisie 1.0 zijn ze gebundeld en is in één oogopslag te zien welk beleid geldt voor activiteiten in de leefomgeving. Het overzicht is een eerste stap om te komen tot de uiteindelijke Omgevingsvisie voor Waalwijk.

Alle losse beleidsstukken voor de leefomgeving, moeten uiteindelijk vervangen worden door één omgevingsvisie. Eén visie met de lange termijn ambities en doelen voor de gehele leefomgeving in Waalwijk. De ontwikkeling van deze omgevingsvisie is veel werk. Daarom werken we er in een aantal stappen naar toe. Uiterlijk in 2024 willen we de Omgevingsvisie klaar hebben.
Het overzicht van beleid dat er nu ligt – Omgevingsvisie 1.0 - is de basis voor verdere ontwikkeling. Je vindt het op de webpagina Omgevingsvisie. Ben je inwoner of ondernemer met ideeën of initiatieven die invloed hebben op de leefomgeving? Dan krijg je nu zicht op het actuele omgevingsbeleid waarmee je rekening moet houden. 

Luchtfoto WaalwijkMeedenken over een gezonde leefomgeving

In de volgende stap van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, ligt de focus op het thema gezonde leefomgeving. We willen meer oog hebben voor de gezondheid van mensen in ruimtelijke ontwikkelingen, zoals schone lucht, geluid en bewegen.

De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en instellingen uit om hierover mee te denken. In februari en maart vinden daarvoor interviews en een digitale peiling plaats. We verwerken de input in de notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’. Deze notitie is de basis voor Omgevingsvisie 1.5, de volgende tussenstap op weg naar de definitieve Omgevingsvisie 2.0 in 2024.

Waarom een omgevingsvisie?

Met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie bereidt gemeente Waalwijk zich voor op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle regels voor de leefomgeving in één wet. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Belangrijkste doel van de wet is dat de ‘gebruiker’ van de leefomgeving meer centraal komt te staan. Elke Nederlander met een initiatief dat van invloed is op de leefomgeving, krijgt te maken met de Omgevingswet. Er komt voor inwoners en ondernemers een digitaal omgevingsloket voor het aanvragen van een vergunning en het verkrijgen van informatie. Doel is dat in de toekomst zo duidelijk is wat kan en mag, met minder administratieve rompslomp en snellere doorlooptijden.