Nieuwe VISIEWIJS is uit (20-02-2019)

Stand van zaken uitvoering strategische visie Waalwijk 2025.

We zijn ruim een jaar verder in de uitvoering van de strategische visie Waalwijk 2025. Wat is de stand van zaken eindelijk? Dat leest u in de nieuwe VISIEWIJS die kort weergeeft wat er al is gerealiseerd.

Twee keer per jaar geven wij een update over de stand van zaken. Dit is de tweede VISIEWIJS die verschijnt.
UItgebreide informatie over de strategische visie Waalwijk 2025 vindt u op www.waalwijk2025.nl

Te downloaden: