Nieuwe organisatie voor regiotaxi en leerlingenvervoer (23-03-2017)

De regiotaxi en het leerlingenvervoer in Midden-Brabant gaan samen op in Regiovervoer Midden-Brabant.

Het nieuwe Regiovervoer Midden-Brabant gaat rijden onder de vlag van Bravo, Brabant vervoert ons. Voor de regiotaxi gebeurt dat per 1 juni. Het leerlingenvervoer gaat over vanaf het nieuwe schooljaar. De contracten met de huidige vervoerders lopen af; een natuurlijk moment voor een nieuwe aanpak: duidelijker, eerlijker en slimmer. Vandaag, 23 maart 2017, tekenden de wethouders van de Midden-Brabantse gemeenten, provincie Noord-Brabant en de nieuwe vervoerders het contract voor de nieuwe samenwerking.

Voor wie?
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. En dus moet iedereen zich kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld naar het werk, school of andere activiteiten. De gemeenten in Midden-Brabant ondersteunen mensen die niet zelfstandig kunnen reizen met regiovervoer. Daarbij wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de reiziger en het eigen netwerk.

Wat gaat er veranderen?
• Reizigers die gebruik maken van de regiotaxi of het leerlingenvervoer, kunnen straks voor informatie, advies, klachten en het reserveren van een rit terecht bij één loket: Regiovervoer Midden-Brabant. De huidige servicepunten komen daarmee,  per 1 juni (regiotaxi) en per 1 augustus (leerlingenvervoer), te vervallen.
• Voor reizigers met de regiotaxi komt er een nieuw tariefsysteem. Zij betalen niet meer per zone, maar per kilometer. Dat sluit aan op de betaalwijze in het reguliere openbaar vervoer en is daarmee duidelijker en eerlijker.
• Ook nieuw is dat het inplannen en het rijden van de ritten worden gescheiden. De partij die de regiecentrale beheert, kan gemeenten zo onafhankelijk adviseren en helpen om het vervoer beter, duurzamer en slimmer te organiseren.
De huidige reizigers ontvangen deze week een brief over de veranderingen en waar ze terecht kunnen met vragen.

Aansluiting bij Bravo
Regiovervoer Midden-Brabant sluit aan bij Bravo, Brabant vervoert ons. Bravo is dé naam voor het openbaar vervoer in Brabant. Onder de paraplu van Bravo verzorgen Arriva en Hermes het stads- en streekbusvervoer in Brabant. Regiovervoer Midden-Brabant sluit hier dus op aan met vervoer voor inwoners die geen of slechts gedeeltelijk gebruik kunnen maken van het reguliere Openbaar Vervoer.
 
Nieuwe partners
De partij achter de regiecentrale is: Personenvervoer Zuid-Nederland B.V. (PZN). Het daadwerkelijke vervoer wordt uitgevoerd door verschillende taxibedrijven verdeeld over 11 basepoints in de regio, te weten: Willemsen-de Koning Groep B.V. Taxi Centrale Van der Wou BV, Munckhof Taxi B.V., Vervoerservice Van Driel B.V. en Taxibedrijf Van den Hout.  De nieuwe organisatie heeft continu aandacht voor kwaliteitsverbetering en duurzaamheid en kijkt steeds naar hoe het regiovervoer nog beter kan worden afgestemd op ontwikkelingen in de zorg, onderwijs en (openbaar) vervoer.

Acht gemeenten
Regiovervoer Midden-Brabant verzorgt straks het regiotaxivervoer en leerlingenvervoer in de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk.