Nieuwe hoogspanningsverbinding (22-04-2021)

Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg.

Elektriciteit is een eerste levensbehoefte geworden. We kunnen niet zonder. Het is dan ook belangrijk dat we een betrouwbaar en toekomstbestendig elektriciteitsnet hebben en houden dat voldoende capaciteit biedt voor de toekomst. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg wordt momenteel maximaal benut voor transport van elektriciteit. Dit betekent dat er geen onderhoud meer kan worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbinding, zonder aanmerkelijke productiebeperkingen op te leggen. Ook is TenneT (netbeheerder) wettelijk verplicht om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Met de huidige verbinding is dat niet mogelijk. Bovendien is er onvoldoende aansluitcapaciteit beschikbaar voor nieuwe (grootschalige) opwek van windenergie op zee en land.

Daarom legt TenneT de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. 

Gezamenlijke reactie

De Samenwerkende Overheden gaven op 22 april hun reactie aan minister van ’t Wout op het Voorontwerp Inpassingsplan Zuid-West 380kV Oost (VO-IP). Half februari verzocht het ministerie van EZK de Samenwerkende Overheden (16 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie Noord-Brabant) een reactie te geven op dit VO-IP.

Lees de volledige reactie van de Samenwerkende Overheden in de brief aan de minister. Deze is onderaan de pagina te downloaden.

Meer weten over deze nieuwe hoogspanningsverbinding? Kijk dan op https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Te downloaden: