Meld je aan voor de nieuwsbrief Zon- en windenergie in Waalwijk (06-04-2021)

De komende jaren staan we in Waalwijk voor een grote opgave. We willen in 2030 de helft van de elektriciteit die we gebruiken in de gemeente, duurzaam opwekken. Daarbij zetten we in op een combinatie van zon- en windenergie. Om je als geïnteresseerde of betrokkene op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, geven we de nieuwsbrief 'Zon- en windenergie in Waalwijk' uit. Je kunt je daarvoor aanmelden. 

De afgelopen jaren hebben we onderzocht hoe we in Waalwijk het beste invulling kunnen geven aan de opgave om op grote schaal duurzame energie op te wekken. Dit staat beschreven in de ‘Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie’ die eind januari is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Daarnaast wordt de komende maanden in de gemeenten in de regio, de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) behandeld. Onze kadernota is daarin integraal opgenomen. 
In de kadernota gaan we ervan uit dat we de doelstelling voor de opwek van duurzame energie, als volgt kunnen behalen: 

  • We zetten maximaal in op het realiseren van zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische daken.
  • We zoeken naar mogelijkheden voor zonnevelden op ‘gekke plekken’ zoals parkeerterreinen, taluds en bij aansluitingen van rijkswegen.
  • We staan beperkt zonnevelden op landbouwgrond toe met een oppervlakte tot maximaal 15 hectare.
  • Het restant van de opgave wekken we op met windmolens. Met de inzichten van nu zouden dat 14 windmolens zijn. 

Op de hoogte en betrokken blijven

De plannen voor de opwek van duurzame energie willen we de komende jaren samen met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere stakeholders, uitwerken. Graag houden we je als geïnteresseerde en/of betrokkene op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook willen we je op het juiste moment vragen mee te denken. Daarom geven we een paar keer per jaar de online nieuwsbrief ‘Zon- en windenergie in Waalwijk’ uit. De eerste editie verschijnt in de loop van april en geeft op hoofdlijnen een aanpak en tijdspad voor de verschillende projecten die we opstarten. 

Meld je aan

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief ‘Zon- en windenergie in Waalwijk’ 

Privacy

Met het verstrekken van je gegevens, ga je akkoord met het verwerken van jouw persoonsgegevens voor het toesturen van de nieuwsbrief Zon- en Windenergie Waalwijk. De gemeente Waalwijk verwerkt persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving. Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Meer informatie daarover op deze webpagina.