Maak van je mondkapje geen zwerfkapje! (12-11-2020)

Sinds de uitbraak van het coronavirus dit voorjaar liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat.

campagne afbeelding mondkapje geen zwerfkapje

Mondkapjes zijn vervuilend en slecht voor het milieu. Bovendien kan het ook gevaarlijk zijn, als er een risico is dat het mondkapje geïnfecteerd is met het coronavirus. De afgelopen tijd worden veel mondkapjes op straat achterlaten of door de wc gespoeld. Hierdoor verplaatsen de kapjes zich naar ons rioolsysteem of via de wind naar natuurgebieden.

We willen daarom iedereen in onze gemeente vragen om mondkapjes na gebruik direct weg te gooien in een afvalbak buiten of thuis bij het restafval. Gooi je liever niet elke keer een mondkapje weg? Dan is een wasbaar mondkapje een geschikte oplossing. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan we voor een schone stad!