Laatste nieuws coronavirus (15-02-2022)

Volg de meest actuele informatie.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft de Rijksoverheid strenge maatregelen getroffen voor heel Nederland. De hoeveelheid besmettingen met het coronavirus zorgt voor een enorme druk op de medische zorg. Ook kan het virus gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Het is daarom van belang om de adviezen en maatregelen goed op te volgen. Op deze pagina staat informatie voor inwoners en ondernemers. Ook vindt u links naar relevante websites. 

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus nog vragen die niet beantwoord zijn? Neem dan contact op:

  • Algemene vragen over het coronavirus en de geldende maatregelen: Rijksoverheid via 0800-1351
  • Vragen over de situatie in onze regio op medisch gebied: GGD Hart voor Brabant via 0900-4636443
  • Specifieke vragen over onze gemeente zoals evenementen, bijenkomsten en meer: Gemeente Waalwijk via 0416-683456
  • Meldingen over handhaving van geldende coronamaatregelen: Politie via 0900-8844 of gemeente Waalwijk via 0416-683456
  • Spoed? Bel dan altijd 112

Landelijk en regionaal

De meest actuele adviezen en maatregelen zijn te vinden op de websites van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, het RIVM en de Rijksoverheid. Heeft u vragen over de adviezen van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de meest gestelde vragen of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351. Mensen met specifieke vragen over hun eigen gezondheid kunnen het beste telefonisch contact opnemen met hun huisarts.

Lokaal

Oude nieuwsberichten over het coronavirus

Meer actuele informatie voor Waalwijk vindt u bij de nieuwsberichten

Dienstverlening Gemeente

  • Heeft u een afspraak bij de gemeente Waalwijk? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het stadhuis te komen en telefonisch een nieuwe afspraak te maken via 0416-683456.
  • Wist je dat je veel zaken bij de gemeente Waalwijk online kunt regelen? Denk aan een uittreksel van persoonsgegevens of een verklaring omtrent gedrag. Maar ook een eigen verklaring of verhuizing regel je in Waalwijk gemakkelijk online. Kijk voor alle zaken die je digitaal kunt regelen op www.waalwijk.nl/onlineregelen

Ondernemers

Informatie voor ondernemers hebben we gebundeld op de pagina Coronavirus: informatie voor ondernemers

Hulp voor inwoners

Het Wijkpunt van Contourdetwern fungeert tijdens deze coronacrisis ook als centraal meldpunt voor de inwoners uit de gemeente Waalwijk. Kom jij, door de oproep thuis te blijven, in de problemen, die je niet opgelost krijgt met hulp van je buren of familie? Dan kun je contact opnemen met het Wijkpunt.

English information coronavirus

You can find English information about the coronavirus and the Dutch situation at government.nl

Informatie in enkele andere talen

Op https://www.pharos.nl/coronavirus/ vind je informatie over het coronavirus in de volgende andere talen: 

Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd)Engels | Farsi | Frans | PapiamentsPools | Somalisch | Spaans | Tigrinya | Turks     

Op https://www.hollandexpatcenter.com/corona-portal is informatie te vinden voor arbeidsmigranten/expats.
Via google translate is deze website in diverse talen te lezen.

Coronawet vervangt noodverordeningen

Vanaf maart 2020 namen de veiligheidsregio’s de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus op in zogenaamde noodverordeningen. Noodverordeningen zijn voor (crisis)situaties van beperkte tijd. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en daarbij horende ministeriële regelingen.

Stand van zaken Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is ingegaan op 1 december 2020 en heeft een looptijd van 3 maanden. Indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten.

Informatie over het coronavirus is ook te vinden op de website van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
(hier zijn ook de voorheen geldende noodverordeningen te vinden).

In onderstaande afbeelding Bijna alles weer open zijn de basisregels opgenomen om samen corona onder controle te houden. Verder zijn in de afbeelding alle actuele maatregelen opgenomen. 

Een tekstuele uitleg van deze afbeelding is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Uitleg over de basisregels en actuele maatregelen om samen corona onder controle te houd

In onderstaande afbeelding Coronaregels zijn de basisregels opgenomen om samen corona onder controle te houden. Verder zijn in de afbeelding alle actuele maatregelen opgenomen. 

Een tekstuele uitleg van deze afbeelding is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Uitleg over de basisregels en actuele maatregelen om samen corona onder controle te houden. Meer informatie boven deze afbeelding