Laatste nieuws coronavirus (24-06-2020)

Volg de meest actuele informatie.

Sinds eind februari heeft het coronavirus Nederland bereikt. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen heeft de Rijksoverheid strenge maatregelen getroffen voor heel Nederland. In Brabant zijn op dit moment veel besmettingen van het coronavirus. Dit zorgt voor een enorme druk op de medische zorg. Ook kan het virus gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Het is daarom van belang om de adviezen en maatregelen goed op te volgen. Op deze pagina staat informatie voor inwoners en ondernemers. Ook vindt u links naar relevante websites. 

Landelijk en regionaal

De meest actuele adviezen en maatregelen zijn te vinden op de websites van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, het RIVM en de Rijksoverheid. Heeft u vragen over de adviezen van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de meest gestelde vragen of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351. Mensen met specifieke vragen over hun eigen gezondheid kunnen het beste telefonisch contact opnemen met hun huisarts.

Lokaal

Dienstverlening Gemeente

 • Heeft u een afspraak bij de gemeente Waalwijk? In verband met het Coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het stadhuis te komen en telefonisch een nieuwe afspraak te maken via 0416-683456.
 • Wist je dat je veel zaken bij de gemeente Waalwijk online kunt regelen? Denk aan een uittreksel van persoonsgegevens of een verklaring omtrent gedrag. Maar ook een eigen verklaring of verhuizing regel je in Waalwijk gemakkelijk online. Kijk voor alle zaken die je digitaal kunt regelen op www.waalwijk.nl/onlineregelen
 • Van 16 maart t/m 1 juni 2020 is de balie van Team WijZ gesloten. Team WijZ is wel telefonisch bereikbaar

Ondernemers

Informatie voor ondernemers hebben we gebundeld op de pagina Coronavirus: informatie voor ondernemers

Hulp voor inwoners

Het AdviesPunt van Contourdetwern fungeert tijdens deze coronacrisis ook als centraal meldpunt voor de inwoners uit de gemeente Waalwijk. Kom jij, door de oproep thuis te blijven, in de problemen, die je niet opgelost krijgt met hulp van je buren of familie? Dan kun je contact opnemen met het AdviesPunt.

English information coronavirus

You can find English information about the coronavirus and the Dutch situation at government.nl

Informatie in enkele andere talen

Op https://www.pharos.nl/coronavirus/ vind je informatie over het coronavirus in de volgende andere talen: Turks | Tigrinya | Engels | Arabisch | Pools | Farsi | Chinees | Somalisch

Op https://www.hollandexpatcenter.com/corona-portal is informatie te vinden voor arbeidsmigranten/expats.
Via google translate is deze website in diverse talen te lezen.

Noodverordeningen

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (waar Waalwijk onder valt) heeft noodverordeningen ingesteld. Politie en gemeente kunnen door de noodverordeningen makkelijker optreden als een van de maatregelen die zijn afgekondigd vanwege het coronavirus overtreden worden.

Het belangrijkste is dat er nu vooral een onderscheid gemaakt wordt tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. 1,5 meter afstand blijft overal de norm.

Algemene regels voor activiteiten binnen

 • 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen (hier vallen bijvoorbeeld ook kermissen en markten onder).

Grootste overige wijzigingen

 • Verbod op evenementen is opgeheven.
 • Alle sportaccommodaties mogen weer open (tijdens contactsport hoeft GEEN 1,5 meter aangehouden te worden).
 • In principe mag alles weer open zijn met uitzondering van discotheken en nachtclubs.
   
 • Ook is er op grond van de noodverordening een besluit van kracht geworden met nadere regels voor markten.
 • De officiële tekst van de noodverordening is leidend

De Veiligheidsregio heeft twee besluiten genomen in aanvulling op de noodverordening:

 • Het Aanwijzingsbesluit Noodverordening, waardoor plaatselijke BOA’s en toezichthouders namens de veiligheidsregio er voor kunnen zorgen dat de regels nageleefd worden.
 • Het Mandaatbesluit Noodverordening, op grond waarvan onze burgemeester namens de veiligheidsregio dwangsommen kan opleggen als de noodverordening wordt overtreden.