Laat je horen! (28-10-2020)

Enquête waardering en beleving groensoorten

Foto van straat met diverse groensoorten

De gemeente wil graag weten hoe jij als inwoner groen waardeert en beleeft. Welke beplanting zie jij graag in onze openbare ruimte? Via een enquête vragen we jouw mening. De uitkomsten van de enquête verwerken we in een puntensysteem. Met dit puntensysteem beoordelen we groensoorten. Dit gebeurt op verschillende onderwerpen. Waardering en beleving van groen is er één van.

Dit puntensysteem komt voort uit de vastgestelde groenbeleidsvisie Groen leeft! We gebruiken het om bij (her)inrichtingen van straten en of gebieden afgewogen keuzes in beplanting te kunnen maken. Vul de enquête nu in via www.groen.onzewijk.nl