Laag waterpeil in wateren Waalwijk-Zuid (20-07-2018)

In Waalwijk-Zuid (onder andere Akkerlanen, Meerdijk en de Beethovenlaan) werd het waterpeil in vijvers en sloten hoog gehouden door water uit de vijver bij het Lido te pompen.

Uit onderzoek blijkt dat het pompen een negatief effect heeft op het beschermde natuurgebied in De Loonse en Drunense Duinen. Om die reden heeft Waterschap Brabantse Delta de pompen stilgezet. Door de aanhoudende droogte daalt de waterstand in vijvers en sloten sterk. Het is mogelijk dat de wateren droog vallen en daardoor vissen overlijden. Ziet u dit? Doe dan een melding via waalwijk.nl/melding of bel naar 0416- 68 34 56.