Kleine groenaanpassingen (07-02-2017)

Op 26 locaties in Waalwijk.

We vervangen en herstellen op diverse locaties in de gemeente de groenvoorzieningen. WML Facilitair voert de werkzaamheden uit vanaf half februari tot en met eind maart. Kijk hieronder of we bij u in de buurt aan het werk gaan.

Meerjarenplanning groenreconstructies

Jaarlijks worden er diverse locaties gelijktijdig opgepakt om een reconstructie uit te voeren. De planning is afhankelijk van het beschikbare budget het betreffende jaar en de prioritering van de locatie. Door deze reconstructies kan er makkelijk en goed onderhoud plaatsvinden en zorgen we ervoor dat de groenvoorziening in de wijken er verzorgd uitziet.