Kleine groenaanpassingen (26-10-2016)

Op ongeveer 50 locaties in Waalwijk-Noord

In dit najaar herstellen en vervangen we de groenvoorziening op diverse locaties in Waalwijk-Noord. Het gaat dan om locaties die niet voldoen aan de beeldkwaliteitseisen.

In totaal gaat het om ongeveer 50 kleine reconstructies die we voor het einde van dit jaar afronden. Hier vindt u alle aanpassingen die gepland staan.

Beeldkwaliteit groenonderhoud

Het groenonderhoud in onze gemeente doen we sinds een aantal jaren ‘op beeld’. De kwaliteit van de openbare beplanting moet daardoor voldoen aan vastgestelde beeldkwaliteitseisen. Om deze eisen te halen, telt niet mee hoe vaak er werkzaamheden plaatsvinden; het gaat om het resultaat. Door te voldoen aan de eisen zorgen we ervoor dat de groenvoorziening in de wijken er verzorgd uitziet.