Kinderarmoede (07-09-2021)

Publieksacademie Kinderarmoede Brabant

 “Een toekomst zonder financiële zorgen”

Donderdag 09 september 2021: 14.00 -16.45 uur

Theater De Leest in Waalwijk.

Gratis livestream via

Publieksacademie Kinderarmoede Brabant | Alliantie Kinderarmoede

Samen met o.a. de vertegenwoordiger van de Kinderombudsman, Quiet Nederland, portefeuillehouders armoedebeleid, Onderwijs en Volksgezondheid Gemeente Waalwijk, Stichting Light of Life, GGD Hart van Brabant, Stichting De Strohalm en een ervaringsdeskundige gaan we in gesprek hoe we het doorgeven van armoede op de volgende generatie kunnen voorkomen. Margriet Sitskoorn neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie Universiteit Tilburg  vertelt wat armoede doet met de ontwikkeling van het brein! De bijeenkomst is via een live stream te volgen.


Op Wereldarmoededag (17 oktober) staan we stil bij het feit dat bijna 1 miljoen mensen in Nederland dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden.

In Nederland  leven 378.000 kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Dit betekent dat 1 op 10 kinderen te maken heeft met de gevolgen van armoede. Gemiddeld groeien  2 á 3 kinderen per schoolklas in armoede op.

De gemeente Waalwijk vindt dat geen kind in armoede zou moeten opgroeien. Daarom maakt Waalwijk werk van het aanpakken van armoede.

Alliantie Kinderarmoede

De gemeente Waalwijk heeft zich in maart 2019 bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede aangesloten en heeft beloofd armoede in Waalwijk te voorkómen, terug te dringen en bespreekbaar te maken (zie voor meer informatie: https://www.alliantiekinderarmoede.nl/belofte)

Project Luister naar ons

Bij het bespreekbaar maken van armoede werkt de gemeente samen met de Stichting Light of Life. Via het project Luister naar ons krijgen kinderen de kans om meer te weten te komen over het onderwerp armoede.  De zichtbare armoede in Nepal wordt verbonden aan de onzichtbare armoede in Nederland. Dit jaar zijn er op 3 basisscholen in Waalwijk gesprekken gevoerd met de kinderen over het armoede. Dit zijn het Zilverlicht, De Meerdijk en de Teresiaschool. 

Documentaire Geef nooit op

Zes groep 8 kinderen van de Teresiaschool in Waalwijk hebben het onderwerp kinderarmoede onderzocht. Hiervoor hebben zij diverse personen geïnterviewd en hebben ze ook Minister President Mark Rutte gesproken. Vragen zoals: Wat is armoede in Nederland? Wat betekent het om arm te zijn in Nepal? Wat is het effect van corona op armoede? Wat kunnen we doen om armoede te voorkomen? Een interessante zoektocht die is vastgelegd in de minidocumentaire “Geef nooit op”. Een echte aanrader!

Bekijk de documentaire "Geef nooit op":

De documentaire is gemaakt in samenwerking met de Stichting Light of Life, Autopoiesis, Manon Media productions en de Teresiaschool.

Bekijk de trailer van de documentaire:

Waalwijk maakt werk van het bestrijden van armoede van kinderen!

Naast het project Luister naar ons is per 1oktober 2020 het project De Sterkste Schakel gestart. De Sterkste Schakel is een samenwerking tussen de gemeente Waalwijk en Tilburg University. Dit project richt zich op het voorkómen van armoede op de volgende generatie.