Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen (16-01-2018)

Doet uw politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018?

Maandag 5 februari 2018 is de dag van de kandidaatstelling. Tussen 09.00 tot 17.00 uur moet de kandidatenlijst en de overige vereiste stukken ingeleverd worden bij het centraal stembureau.

Welke documenten moet u overleggen?

  • Kandidatenlijst (model H-1)
  • Instemmingsverklaring van alle kandidaten (model H-9);
  • Als de gemachtigde niet zelf de lijst inlevert, dan moet de bevoegdheid van de inleveraar blijken uit het formulier model H3-1;
  • Wilt u samen met een andere partij één kandidatenlijst inleveren, dan moet u met het formulier model H3-2 aantonen dat u hiertoe bevoegd bent
  • Kandidaten die geen zitting hebben in de raad moeten tevens een kopie geldig id bewijs inleveren (voor en achterzijde).
  • Indien de kandidaat geen ingezetene is van de gemeente Waalwijk moet er een verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat hij/zij voornemens is ingezetene van de gemeente te worden.

Partijen die nog geen zetels hebben in de raad of deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding) moeten ook inleveren:
 

  • twintig ondersteuningsverklaringen (model H-4 ) deze kunnen worden afgelegd in de periode van 29 januari t/m 5 februari 2018;
  • en bewijs van betaling van de waarborgsom €225,- (model H-12). Dit ontvangt u nadat u een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro heeft overgemaakt op NL25 BNGH 0285009087 ten name van gemeente Waalwijk


Meer informatie? Neem contact op met Bureau verkiezingen, Taxandriaweg 6, 5141 PA  Waalwijk.