Inwoners zijn positief over leefomgeving, maar zien ook verbeterpunten (20-04-2021)

Wat vinden inwoners van hun fysieke leefomgeving in relatie tot hun gezondheid?

Deze vraag stond centraal in de peiling die de gemeente van 22 februari tot 8 maart 2021 hield. Ruim 500 inwoners vulden de vragenlijst in. Daarnaast zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers uit acht sectoren waaronder bedrijven, sport en zorg. Tijdens deze verdiepende gesprekken is opgehaald wat er leeft binnen de sectoren op het gebied van een gezonde fysieke leefomgeving.

Gezonde leefomgeving

Met de peiling en interviews brengt de gemeente in kaart hoe ze samen met inwoners, ondernemers en instellingen kan zorgen voor een gezondere leefomgeving. De respondenten van de peiling zijn overwegend positief over hun fysieke leefomgeving en geven als gemiddeld rapportcijfer een 7,1. De aanwezigheid van fiets- en wandelroutes en openbaar groen heeft volgens hen een positieve invloed op hun gezondheid. Ook saamhorigheid in de buurt en de nabijheid van een natuurgebied ervaren de respondenten als positief. Maar er zijn ook zaken die een negatieve invloed hebben op hun gezondheid. Daarbij worden onder andere geluid van verkeer en de netheid van de buurt genoemd.

Samen de buurt verbeteren

Driekwart van de respondenten ziet graag verbeteringen in de buurt in de vorm van een schonere omgeving, meer diversiteit in openbaar groen en minder geluid van verkeer. De meerderheid van de respondenten vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente én inwoners om samen de buurt te verbeteren. De gemeente zou daarbij kunnen zorgen voor meer groen en beter onderhoud daarvan. Terwijl de inwoners zelf aan zet zijn als het gaat om bijvoorbeeld het opruimen van hondenpoep en het voorkomen van afval op straat.
Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de peiling vind je in deze infographic. Het hele rapport kun je lezen op waalwijk.nl/omgevingsvisie

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomst van de peiling en de interviews is belangrijke informatie voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 1.5. Als gemeente willen we meer oog hebben voor de gezondheid van onze inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen in Waalwijk. Bijvoorbeeld bij het bouwen van woningen, het uitbreiden van een bedrijf of aanleggen van fietspaden. In Omgevingsvisie 1.5 maken we een start met het bepalen van lange termijn doelen en ambities voor een gezonde fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie 1.5 verwachten we in september 2021 aan de raad aan te bieden ter vaststelling.

De Omgevingswet

De Omgevingsvisie 1.5 is een stap op weg naar de Omgevingsvisie 2.0 die we in 2024 klaar willen hebben. Daarmee bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in gaat. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger maken en samenvoegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Meer informatie vind je op waalwijk.nl/omgevingswet