Inloopbijeenkomsten Westelijke Langstraat (16-01-2019)

Westelijke Langstraat is een bijzonder en waardevol landschap dat ligt tussen de kernen Waalwijk en Waspik. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de bestaande natuur behouden blijft.

Inloopbijeenkomsten

Op 21 en 22 januari 2019 zijn er twee inloopbijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de stand van zaken van het project. Er zijn leden van het projectteam aanwezig om vragen te beantwoorden.

De bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 20.00 uur:

  • Maandag 21 januari bij Den Bolder in Waspik (Schoolstraat 19)
  • Dinsdag 22 januari bij Zidewinde in Sprang Capelle (Julianalaan 3A).

Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt vrijblijvend langskomen.

Meer informatie

Op de website van Westelijke Langstraat via www.brabant.nl/westelijkelangstraat