Inkoop Wmo 2019-2020 (25-05-2018)

In mei 2018 start de aanbesteding Wmo begeleiding 2019-2020. De gemeente Loon op Zand en Waalwijk kopen Wmo-begeleiding gezamenlijk in. Gemeente Waalwijk verzorgt de correspondentie. Vragen over de Wmo inkoop kunt u per e-mail sturen naar: sociaaldomein@waalwijk.nl

Aanbesteding Wmo 2019-2020

De gemeente Loon op Zand en Waalwijk kopen voor 2019-2020 de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden, begeleiding individueel, begeleiding groep en vervoer bij begeleiding groep gezamenlijk in. Wij nodigen zorgaanbieders uit om deel te nemen aan de aanbesteding. De instructies en documenten staan op TenderNed onder de noemer: “Contractering Wmo 2019-2020 gemeente Loon op Zand en Waalwijk”. Mocht u vragen hebben over de contractering, dan kunt u deze (uitsluitend) schriftelijk stellen door een e-mail te zenden naar sociaaldomein@waalwijk.nl. De antwoorden worden gepubliceerd in de Nota van Inlichtingen op Tenderned. 

Beleidsdocumenten Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft de volgende beleidsdocumenten als achtergrondinformatie beschikbaar voor de aanbesteding 2019-2020.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Waalwijk

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk

Bovenstaande documenten worden naar aanleiding van de aanbesteding aangepast. De documenten geven inzicht in de werkwijze, maar zijn niet actueel. Gedurende de aanbestedingsprocedure kan een verzoek voor meer informatie uitsluitend worden gedaan via sociaaldomein@waalwijk.nl. Via de nota van inlichtingen geven de gemeente Loon op Zand en Waalwijk antwoord.