Informatie website in Engels en Pools (20-12-2017)

Online dienstverlening uitgebreid

Vanaf vandaag is bepaalde informatie op waalwijk.nl beschikbaar in het Engels en Pools. Het gaat om informatie van belang voor onze (nieuwe) inwoners die geen of slecht Nederlands spreken en/of lezen. Denk bijvoorbeeld aan informatie over het aanbieden van afval of informatie over immigreren of verhuizen naar het buitenland.

Inwonerspanel

Eén van de punten uit het inwonerspanel ‘Digitale dienstverlening’, is aandacht voor onze inwoners die geen of slecht Nederlands spreken en/of lezen. Deze extra service is één van de dingen waar we mee aan de slag gingen. Kijk eens op www.waalwijk.nl/english en www.waalwijk.nl/polski

Voordelen

De Engelse en Poolse informatie op de website biedt voor de gemeente ook voordelen. Zo is het voor ons lastig wanneer arbeidsmigranten zich niet uitschrijven als ze weer uit Nederland vertrekken. Met de Engels- en Pools-talige informatie hopen we zaken helder te maken voor onze inwoners.


Information on website in English and Polish

Online services extended

Starting today, certain information on waalwijk.nl will be available in English and Polish. The information is for our (new) residents who have insufficient –or no- knowledge of the Dutch language. What kind of information? For example: information about depositing waste or information on immigration or moving to a foreign country.

Resident panel
One of the points from the resident panel ‘Digital services’ is attention for our residents who have insufficient –or no- knowledge of the Dutch language. This extra service is one of the things we started working on. Please visit www.waalwijk.nl/english and www.waalwijk.nl/polski

Advantages
English and Polish information on the website provides advantages for the municipality too. It is difficult for us when migrant workers don’t deregister when they leave the Netherlands. We hope that by adding information in English and Polish, we make things clearer for our residents.

Strona informacyjna w języku angielskim i polskim

Rozszerzenie usług online

Od dzisiaj określone informacje na stronie waalwijk.nl są dostępne również w języku angielskim i polskim. Chodzi o informacje istotne dla naszych (nowych) mieszkańców, którzy nie mówią (dość dobrze) ani nie czytają po niderlandzku. Są to na przykład informacje na temat pozostawiania odpadów lub informacje dotyczące imigracji lub przeprowadzki za granicę.

Panel mieszkańca
Jednym z punktów z panelu mieszkańca „Usługi elektroniczne” jest zwrócenie uwagi na naszych mieszkańców, którzy nie mówią (dość dobrze) ani nie czytają po niderlandzku. Ta dodatkowa usługa jest jedną z rzeczy, którą się zajęliśmy. Wystarczy wejść na stronę www.waalwijk.nl/english i www.waalwijk.nl/polski

Korzyści
Informacje w języku angielskim i polskim zawarte na stronie internetowej wiążą się również z korzyściami dla gminy. Problemem jest dla nas na przykład to, że imigranci zarobkowi nie wyrejestrowują się w momencie wyjazdu z Holandii. Dzięki informacjom w języku angielskim i polskim mamy nadzieję, że pewne kwestie staną się bardziej zrozumiałe dla naszych mieszkańców.