In gesprek met inwoners en bezoekers over parkeren (12-02-2020)

Geef je mening bij de Discussiebus of vul de online enquête in.

De gemeente Waalwijk werkt samen met winkeliers, ondernemers en vastgoedeigenaren aan een vitale en aantrekkelijke binnenstad. De komende jaren wordt er onder andere ingezet op het creëren van een compacter winkelrondje. Een belangrijke vraag hierbij is: sluit het huidige parkeerbeleid straks nog aan bij een compacter centrumgebied? De gemeente wil hierover met inwoners en bezoekers in gesprek. Wat is jouw mening over het huidige parkeerbeleid? Wat wil je eventueel veranderen? Hoe zit het momenteel met de parkeerdruk in de omliggende wijken? Maar ook: ga je liever met de fiets of met de auto naar het centrum van Waalwijk?

De gemeente maakt gebruik van de Discussiebus van het bureau Opiniepijlers om met inwoners en bezoekers in gesprek te gaan. Deze bus staat vanaf vrijdag 14 februari in het centrum van Waalwijk. Je kunt daar terecht om je mening te geven, het kan ook zijn dat je wordt aangesproken door één van de interviewers bij deze bus. Hoe dan ook: je bent van harte welkom bij de Discussiebus.

Online mening geven

Kun je niet langskomen bij de Discussiebus, vul dan de online enquête in:

Bezoekers centrum   Bewoners centrum

Waar staat de Discussiebus?

Vrijdag 14 februari   Parkeerterrein De Els Zuid
Zaterdag 15 februari  Parkeerterrein De Els Zuid
Dinsdag 18 februari    Parkeerterrein De Els Zuid
Woensdag 19 februari                  Weekmarkt – centrum Waalwijk
Donderdag 20 februari  Parkeerterrein De Els Zuid

De bus staat van 10.00 tot 16.00 op deze locaties