Hoosbuien (12-09-2016)

We hebben steeds vaker te maken met extreme regenval. De gemeente roept haar bewoners op om tijdens deze hoosbuien alert te zijn op problemen die daardoor kunnen ontstaan in de openbare ruimte. Denk hierbij aan losgeraakte putdeksels, een geblokkeerde weg of ondergelopen tunnels. Bewoners kunnen regenwateroverlast op straat melden bij de gemeente.

Meld regenwateroverlast

De gemeente, brandweer en het waterschap kunnen tijdens hoosbuien niet alles in de gaten houden. Daarom zijn meldingen van bewoners erg belangrijk om overlast te signaleren en verder te beperken. Een foto van de overlast met de tijd en locatie helpt om de melding zo goed mogelijk in behandeling te nemen. Foto’s van de mogelijke oorzaak van de overlast zijn van belang. Denk bijvoorbeeld aan een verstopt putje in de straat.

  • Water in huis
    Bij water in huis kunnen inwoners bellen naar de Brandweer Regio Midden en West Brabant op telefoonnummer 088-225 01 00. De brandweer kan het water wegpompen.
  • Overstromende sloten
    Inwoners kunnen Waterschap Brabantse Delta bellen wanneer zij overstromende sloten of rivieren constateren op telefoonnummer 076-564 10 00.
  • Schade door regenval
    Inwoners kunnen hun schade aan hun huis of aan bezittingen melden bij hun verzekeraar.