Het verhaal van Waalwijk (05-01-2022)

Nieuwjaarsboodschap van burgemeester Sacha Ausems.

Laat me beginnen met u allen een gezond en liefdevol nieuw jaar toe te wensen. Ik hoop dat u het jaar goed gestart bent. We kijken natuurlijk terug op twee moeilijke jaren, waarin alles wat we zo gewoon zijn, werd opgeschud. Ondernemers zonder klanten, inwoners zonder de gezelligheid van winkelen, uit eten, feestje of theater. Maar wat ik het afgelopen half jaar heb gezien is dat Waalwijk altijd een weg vindt. Ondernemers zoeken alternatieve ‘business’. Inwoners zijn het lokale meer gaan waarderen en ondersteunen. En we zijn blij met wat wel kon en kan. We bleven dichtbij elkaar en naar elkaar omkijken. Dat raakt me. De veerkracht, steeds opnieuw een weg vinden, de verbinding met elkaar raakt me.  

De Koning sprak in zijn kersttoespraak over verhalen. Hij zei dat verhalen zin en betekenis geven aan ons leven. Door verhalen te vertellen en ernaar te luisteren, verbinden we ons met elkaar. Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal. Hij sprak over mensen die hij ontmoet en hun persoonlijke verhalen.

In mijn eerste half jaar in Waalwijk heb ik ook het voorrecht gehad veel bijzondere mensen te ontmoeten en heb ik hun verhalen gehoord. Net voor oud & nieuw nog bij de voedselbank, verhalen van ziekte en verdriet, maar ook van hoop en warmte. Een mevrouw die tassen met eten kwam halen voor haar buurvrouw omdat zij ziek was. Een meneer die de tassen samen met zijn zoon zo hoog moest opstapelen op de fiets dat ik bang was dat dit niet zou gaan lukken. Het lukte wel. De ondernemers van de oliebollenkraam die zakelijk veel moesten inleveren vanwege corona maar toch de oliebollen sponsorden.

De mensen op de kinderboerderij in Waspik en Waalwijk en van het hertenkamp vertelden me gepassioneerd en warm over hun dieren en de families die er zo graag komen. Zij boden afgelopen jaren zo goed en zo kwaad als het kon een fijne plek om er even uit te zijn voor gezinnen, opa’s en oma’s met kleinkinderen.

Een Waalwijkse ondernemer die vertelt over zijn manier van leiding geven, hoe hij er is voor al zijn mensen. Ik zie hoe hij ze ruimte biedt. We spreken over nieuwe wegen en kansen zoals de wens voor een lokale opleiding voor deze jongeren, over huisvesting  en buitenlandse werknemers. Hij zoekt een weg om hier samen in op te trekken.

De mensen achter de culturele activiteiten in Waalwijk. Als het niet binnen kan, dan gaan we naar buiten. Muziek en dans in het stadspark of we komen digitaal naar u toe. Wat bijzonder was ook het filmpje van de koren voor mijn voorganger, Nol Kleijngeld. Een grote gezamenlijke inspanning waaruit veel talent en plezier sprak. De warmte in de reacties voor hem raakte me ook. Nol, je bent nog lang niet vergeten. Je grote Waalwijkse hart resoneert nog na.

En zoveel meer verhalen, zoveel mensen die ik heb mogen ontmoeten. En wat me opviel is dat iedereen graag zijn verhaal vertelt. Vaak is het een verhaal van trots, van samen. Soms is het een verdrietig verhaal of een verhaal met een klacht. Maar altijd leverde een ontmoeting een mooi gesprek op.

Want voor ieder van ons geldt dat we graag gehoord willen worden, dat iemand echt naar ons luistert. Echt luisteren levert altijd meer begrip op, ook al zijn en blijven we het niet eens. Echt luisteren is niet een oplossing bieden, dat hoeft niet. Kunt u zich een moment herinneren waarin iemand die u eigenlijk niet zo goed kende echt naar u luisterde? Wat gebeurde er? Wat voelde u? En wat veranderde er in de verbinding met de ander?

We willen allemaal gehoord worden en een bijdrage leveren, welke dan ook. Dat zit in ons als mensen. En dat ontmoet ik in het bijzonder in Waalwijk. Dat is ons gezamenlijke verhaal. Waalwijk vindt altijd een weg. We vinden samen een weg. Ook deze afgelopen jaren vonden we een weg en komend jaar vinden we zeker een weg. Het verhaal van Waalwijk is er een van mouwen opstropen, van vooruit, van samen schouders eronder. Laten we er komend jaar weer een succesverhaal van maken, waarin we de moeite doen echt te luisteren naar elkaar en waarin ieder zijn of haar bijdrage mag en kan leveren. Ik wens u nogmaals een gezond en liefdevol 2022!

Sacha Ausems

Burgemeester van Waalwijk